Vejledninger og hjælp til software

Under kurset og til skriftlig eksamen bruge skal man bruge et CAS-værktøj. CAS står for Computer Algebra System og kan ud over beregninger med tal også udføre symbolske manipulationer.
Den udstrakte brug af symboler i matematik giver nogle typografiske udfordringer. Brug af computer kan have den uacceptable konsekvens, at man ikke bruger de rigtige symboler, fordi man ikke kan finde ud af hvordan man indsætter dem ved hjælp af sit tekstbehandlingssystem. Det er der forskellige løsninger på:

  1. Man kan skrive hele opgaven i hånden.
  2. Man kan skrive opgaven i TI-nspire CAS. Programmet er fuldt anvendeligt men programmet er primært beregnet til at lave beregninger, så det er ikke altid at teksten kommer til at stå pænt på siderne.
  3. Skriv opgaven med et sædvanligt tekstbehandlingssystem som MS Word eller Open Office Writer og benyt de indbyggede formeleditorer. Metoden er langsom og resultatet er ikke helt tilfredsstillende.
  4. Skriv med LyX. 
Der er intet i vejen for at ovenstående metoder kan kombineres. Man kan f.eks. lave udregninger i TI-nspire og sætte genererede billeder ind i et OpenOffice dokument og endelig lave håndskrevne tilføjelser på figurerne.

GeoGebra

Quick start manual På engelsk. 10 sider.
GeoGebra-manual
GeoGebra-manual lavet til HHX på Niels Brock.

Statistik i GeoGebra Af Peter Harremoës, september 2016.
Differentialligninger i GeoGebra Af Peter Harremoës, maj 2015.
Konfidensinterval for regressionskoefficient GeoGebra arbejdsark til beregning af konfidensintervaller of hældning af regressionslinjer. Af Peter Harremoës, september 2016.
Trigonometri i GeoGebra Af Peter Harremoës, juni 2016.

Lineær programmering i GeoGebra Af Beatriz Quiñones november 2014.

LyX

Programmet har en grafisk brugerflade, som minder om MSWord og tilsvarende tekstbehandlingsprogrammer. I modsætning til MSWord er formelskrivning fuldt integreret i programmet. En væsentlig fordel er, at programmet kan importere og eksportere LaTeX-filer. LaTeX har gennem de sidste 30 år været standardformat for matematiske tekster og har den væsentlige fordel at det kan læses af mennesker. Det indeholder med andre ord ikke noget, som ligger uden for den enkelte forfatters fulde kontrol.

Programmet LyX kan downloades her.
LyX-skabelon Dokumentskabelon til at lave emneopgaver og eksamensopgaver i LyX. Hvis du venstreklikker på linket, vil det muligvis blive åbnet af din browser, hvilket ikke er meningen. Du skal i stedet højreklikke på linket og vælge "Gem link som...".
Figurer i LyX

MathType

Download MathType
Mathtype er en interaktiv editor til Windows og Mac beregnet til matematisk notation.

WordMat

WordMat er et tilføjelsesprogram til Word. Når det er installeret, vil der være en ekstra fane i Word, der giver adgang til en række avancerede matematiske funktioner. WordMat er målrettet det danske gymnasium og er gratis. Det virker både for Windows og Mac, hvis Word er installeret.
WordMat kan downloade her.
Vejledning i brug af WordMat

Statistik med programmet R

Programmet R er et meget effektivt program til statistisk programmering. Programmet kører både under Windows, Mac og Linux.
Programmet R kan downloades her.

Statistik med programmet R
Brug af ekstrapakker til R

TI-nspire

Hvis man tidligere har brugt programmet TI-nspire CAS, kan man bruge det i stedet for GeoGebra. Det er muligt at skrive emneopgaver og eksamensopgaver ved hjælp af TI-nspire CAS, men man kan også kombinere brugen af TI-nspire CAS med brugen af et egentligt tekstbhandlingssystem.

TI-nspire CAS Her kan dette program købes.

Manual til TI-Nspire CAS
Velkommen til TI-nSpire CAS

Vejledning til TI-nSpire CAS
Graf for funktion med begrænset definitionsmængde
Stykkevist definerede funktioner
TI-nspire fil. Hvis du venstreklikker på den vil bræwseren muligvis prøve at åbne filen. Du skal i stedet gemme filen og åbne den med TI-nspire.
Video med introduktion til TI-nSpire CAS
Video om udskrivning
Video om 2-vejstest
Video om grupperede data
Video om funktioner og grafer
Video om punkplot
Video om undersøgelse af monotoniforhold
Video om grafer og skæringspunkter
Video om grafer for funktioner
Video om differentialkvotient
Video om tangent i et punkt
Video om ugrupperede data fra observationsliste
Video om hyppighedsdiagram for ugrupperede data
Video, hvor der i slutningen gives forskellige råd angående udskrift fra TI-nSpire CAS
Video om lineær og eksponentiel regression
Video om deskriptiv statistik
Video om 2 ligninger med 2 ubekendte
Video om Chi-anden test
Video om læsning af differentialligninger
Video om at plotte cirkler Ellipser tegnes på stort set samme måde.

Maple

Vejledning i brug af pakken gym
Løsning af differentialligninger
Plot af keglesnit
Plot implicit givne kurver Dette kan f.eks. bruges til at plotte keglesnit.

Manualer til lommeregnere

Manual til TI-83
Manual til TI-84
Manual til TI-89 og Voyager 200

Diverse

Konvertering af decimalnotation for MAC-brugere
Pivot-tabeller