GSK-kursus fra Mat C til Mat B (HHX) okt.-dec. 2016

Lærer
Peter Harremoës
Rønne Alle 1, st.
2860 Søborg
harremoes@ieee.org
Tlf. nr.: 39 56 41 71
Kursus-sekretariat
Nørre Voldgade 34
1358 København K

Studievejleder
Judith Thomsen
Nørre Voldgade 34,
                   lok 301
jut@brock.dk
SU-vejleder
Linda Ryberg
Receptionen
Nørre Voldgade 34
su.hhs-gsk@brock.dk

 Helpdesk
 helpdesk.brock.dk
 helpdesk@brock.dk
 Tlf.nr.: 33 41 96 66
Niels Broks logo Tlf.: 33 41 91 00 (hovednummer)
Sekretariat, SUvejleder og studievejlederen kontaktes via dette nummer.

Holdnavn

t16gymabu1o1

Tid

Første undervisningsdag er 3. oktober 2016 og sidste ordinære undervisningsdag er 24. november.  Der er mundtlig eksamen 5-6/12 og skriftlig eksamen 15. december 2015 kl. 9.00-13.00. Den normale undervisningstid er mandag til fredag 8.30-11.45, men ændringer i undervisningstiden kan aftales på holdet. Detaljerede oplysninger om programmet for de enkelte dage kan findes på kursets kalender. 

Sted 

Den normale undervisning foregår på Niels Brock, Nørre Voldgade 34, k-103. GSK-sekretariatet er på Nørre Voldgade 34 øverste etage, hvor I kan henvende jer angående praktiske problemer i forhold til Niels Brock. Placering af mundtlig og skriftlig eksamen vil blive annonceret senere.

Møde og fravær

For at kunne gå til eksamen skal man have været studieaktiv. Administrationen udmelder kursister, der ikke har været tilstrækkeligt studieaktive. Der er mødepligt til undervisningen. Fremmødet vil blive registreret på timebasis og blive indberettet til administrationen via systemet UMS. Hvis I på forhånd ved, at I ikke kan komme til en eller flere timer, bør I skrive det til mig. Du kan selv følge med i fraværsregistreringerne på UMS. Hvis du er uenig i en registrering, vil jeg bede dig om straks at kontakte mig (senest den følgende dag).  Manglende skriftlige afleveringer vil bliver også indberettet til administrationen.

Undervisningsmaterialer

Vi bruger bøgerne Matematik B (2. udgave) og Matematik C (3. udgave 2009) af Bregentdal, Nitschky Smidt og Vestergaard, Systime .
Endvidere  bruger vi i-bøgerne: Plus 1+2 Systime 2014 og Beviser, Systime 2014.
Vi benytter også Niels Brocks og Systimes undervisningsvideoer.
Eksponential- og logaritmefunktioner
.

Supplerende om polynomier af Peter Harremoës, Niels Brock, oktober 2016.

Hjælpemidler

Medbring altid kvadreret papir, skriveredskaber, passer, lineal og vinkelmåler. Til beregninger bruges lommeregner eller CAS-program på computer og undervisningen vil tage udgangspunkt i programmet GeoGebra, som er gratis. Ved eksamen vil der blive stillet opgaver, som kræver brug af computer. Jeg har lavet en særskilt side med softwarevejledninger.

Skriftlige opgaver

I løbet af kurset skal der afleveres et antal skriftlige emneopgaver. Alle opgaver skal indeholde opgavens navn og navn på den eller de, som har udarbejdet opgaven. Opgaverne laves i A4-format. De enkelte sider i opgaven nummereres og eventuelle bilag skal nummereres. Alle sider skal indeholde et sidehoved med navn og holdnummer. Hvis flere har deltaget udarbejdelsen af opgaven, skal alle gruppemedlemmers navne fremgå af sidehovedet.
Hvis den skriftlige opgave afleveres i papirformat, skal siderne hæftes sammen i øverste venstre hjørne. Brug gerne begge sider af papiret. Hvis man afleverer i papirformat, skal man skrive en
Elektronisk aflevering kan ske via Moodle. Hvis en opgave afleveres elektronisk, skal den afleveres i PDF-format. Opgaven må ikke være delt over flere PDF-filer, og PDF-filen må ikke indeholde mere end én opgave. Rettelserne til elektroniske afleveringer vil blive uploaded til Moodle.
I løbet af kurset vil der være to typer skriftlige opgaver. Den ene er opgavesæt, som hver vil bestå af et antal gamle eksamensopgaver. Opgavenumre fremgår af kalenderen. Derudover skal der afleveres 6 emneopgaver, og den mundtlige eksamensopgave vil tage udgangspunkt i en af emneopgaverne.
Emneopgave
Eksamensspørgsmål
Emneopgave 1
Spørgsmål A
Spørgsmål B Spørgsmål C
Emneopgave 2
Spørgsmål A Spørgsmål B Spørgsmål C
Emneopgave 3
Spørgsmål A Spørgsmål B Spørgsmål C
Emneopgave 4
Spørgsmål A
Spørgsmål B
Spørgsmål C
Spørgsmål D
Emneopgave 5
Spørgsmål A Spørgsmål B Spørgsmål C Spørgsmål D
Emneopgave 6 Spørgsmål A Spørgsmål B Spørgsmål C Spørgsmål D

En kort men gennemarbejdet opgave er at foretrække for en lang og ustruktureret opgave. Det er tilladt at udarbejde emneopgaverne sammen med en eller flere medstuderende. Hvis I har lavet en opgave sammen, skal det afleveres som en gruppeaflevering. Ved mundtlig eksamen kan censor bede om at se din emneopgave. Materiale fra kursets lærebogsmateriale kan bruges uden kildehenvisning. Hvis man bruger materiale taget fra internettet, tidligere kurser, andres opgaver e.lign. skal der gives kildehenvisning.
Ovenstående eksamensspørgsmål er foreløbige, idet de skal godkendes af censor.

Datafiler og filformater

Ved eksamen udleveres datafiler i Excel-format. Disse kan ikke umiddelbart indlæses i vore GeoGebra. I stedet kan de åbnes med Microsoft Excel eller et tilsvarende regnearksprogram. Tabellerne markeres og kopieres. Et tilsvarende antal rækker og søjler markeres i GeoGebra, hvorefter data sættes ind fra udklipsholderen. Ofte vil man blot kunne markere øverste venstre hjørne og vælge "sæt ind" hvorved GeoGebra normalt sætter data ind i de rigtige felter i GeoGebra.
Alternativt kan man konvertere datafilerne til (tabulatorseparerede) tekstfiler. Vælg alt med Ctrl+a og kopier. Hvis curseren herefter placeres i øverste venstre hjørne en liste/regneark i GeoGebra kan data indsættes med Ctrl+v , hvorefter data automatisk bliver placeret i de rigtige celler. 
For at I ikke manuelt skal indtaste data svarende til opgaverne i Mat C-bogens kapitel 9 om statistik, har jeg lavet elektroniske versioner af data hørende til de forskellige opgaver. Data findes i følgende filformater:
*.txt    Tabulatorsepareret tekstfil. Det er det format, som er lettest at indlæse data fra.
*.csv    Semikolonsepareret tekstfil.
*.xls    Excel 1997-2003-format. Data til de skriftlige eksamensopgaver foreligger i dette filformat.
*.xlsx  Nyeste Excelformat.

Opgave1.txt
Opgave1.csv Opgave1.xls Opgave1.xlsx
Opgave2.txt Opgave2.csv Opgave2.xls Opgave2.xlsx
Opgave3.txt Opgave3.csv Opgave3.xls Opgave3.xlsx
Opgave4.txt Opgave4.csv Opgave4.xls Opgave4.xlsx
Opgave5.txt Opgave5.csv Opgave5.xls Opgave5.xlsx
Opgave6.txt Opgave6.csv Opgave6.xls Opgave6.xlsx
Opgave7.txt Opgave7.csv Opgave7.xls Opgave7.xlsx
Opgave8.txt Opgave8.csv Opgave8.xls Opgave8.xlsx
Opgave9.txt Opgave9.csv Opgave9.xls Opgave9.xlsx
Opgave10.txt Opgave10.csv Opgave10.xls Opgave10.xlsx
Opgave11.txt Opgave11.csv Opgave11.xls Opgave11.xlsx
Opgave12.txt Opgave12.csv Opgave12.xls Opgave12.xlsx

Lektiecafé og matematikcenter

Der afholdes lektiecafe de sidste 8 søndage før skriftlig eksamen kl. 10.00-15.00. Det foregår i kantinen på Nørre Voldgade 34.
Endvidere afholdes lektiecafeer flere gange om ugen under navnet Matematikcenter. Dette er åbent for alle, som har behov for støtte i matematik. Nærmere information om matematikcenter kan findes på www.matematikcenter.dk . 

Eksamen

Mundtlig eksamen 
Tidspunkt for mundtlig eksamen fremgår af kalenderen. Når du har afleveret alle emneopgaver, kan du få en ledig tid til mundtlig eksamen. Jeres eksaminationstidspunkter vil så fremgå af kalenderen. I er velkomne til at bytte eksaminationstidspunkter med hinanden. Hvis I bytter, skal I straks sige det til mig, hvorefter jeg opdaterer kalenderen. Til hver emneopgave er der nogle emnespørgsmål. Emnespørgsmålet vil indeholde en overskrift, der angiver den udtrukne emneopgave, samt et konkret delspørgsmål i relation til emnet. Eksamenstiden er 30 minutter incl. evaluering og der er 30 minutters forberedelsestid. I første del af eksaminationstiden skal eksaminanden præsentere sin emneopgave og besvare det konkrete delspørgsmål. Anden del af eksaminationstiden består af en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i det udtrukne emne, hvor dette uddybes og perspektiveres.

Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen 
Tidspunkt for skriftlig eksamen fremgår af kalenderen. Opgavesættet består af en delopgave, som skal besvares inden for den første time uden hjælpemidler ud over skriveredskaber, og en delopgave, som besvares med brug af hjælpemidler. Begge delopgaver uddeles ved prøvens start. Besvarelse af delprøven uden hjælpemidler afleveres efter en time, hvorefter hjælpemidler må tages frem. Opgavesættet besvares med blyant eller kuglepen på det udleverede indskrivningspapir. Til delen med hjælpemidler skal I selv medbringe computer. Strømforsyning vil være tilgængeligt. Besvarelse af delopgaven med hjælpemidler afleveres elektronisk via netprøver.
Eksamensbevis incl. skriftlig karakter udsendes ca. en måned efter afholdelse af den skriftlige eksamen.

Eksamensopgaver

Opgavesæt fra Mat B, ny ordning

Opgavesæt
Datafiler Besvarelse Bemærkninger
August 2018
ehandel
sortarbejde
Besvarelse med GeoGebra Besvarelse med TI-nspire
Maj 2018
turist
gris
cactus
Besvarelse med GeoGebra Der var en fejl i ministeriets datafil. Her linkes til en fil, hvor fejlen er rettet.
December 2017
alfa
olie
oms
Besvarelse med GeoGebra
August 2017
hvede
frokost
bar

Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
Maj 2017
entrepreneur
boligpriser
egg
Besvarelse

December 2016
elforbrug
skiferie
Besvarelse med GeoGebra

August 2016
bilpriser
detailhandel
forsinkelser
Besvarelse med GeoGebra

Maj 2016
oktoberfest
motorcykler
Besvarelse med GeoGebra

December 2015
fossil
internet
koncert
Besvarelse med GeoGebra

August 2015
straf
tivoli
Besvarelse med GeoGebra

Maj 2015 db
salgspris
storebaelt
Besvarelse med GeoGebra
December 2014
avis
anciennitet
marketing
Besvarelse med GeoGebra

August 2014
udfordring
campingvogn
Besvarelse med GeoGebra
Maj 2014
rejsekort
fritidshuse
Besvarelse med GeoGebra

Besvarelse med TI-nspire
December 2013
experimentarium
kunder
pension
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med GeoGebra og R
Besvarelse med TI-nspire
August 2013
ost
pris_afsætning
kvittering
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
Maj 2013
Biograf
fitnessdk
Besvarelse med GeoGebra 
Besvarelse med TI-nspire
December 2012
bilforsikring
elektronikkæde
Besvarelse med GeoGebra
I datafilen bilforsikring er der en fejl i anden kolonneoverskrift.
Besvarelse med TI-nspire
August 2012

Kina
Reparationstid
Taxa
Besvarelse med GeoGebra
Alle datafilerne er i Excel 2007 format.
Besvarelse med TI-nspire
Juni 2012
Dankorttransaktioner
Ecco
Handel
Besvarelse med GeoGebra  Undgå opgave 11 C, b). Der er en fejl i formuleringen af opgaven.
med TI-nspire
Vejledende sæt 2
Boliger
Festival
Maskiner
Besvarelse med GeoGebra  Der er en fejl i formuleringen af Opg 9: Der burde stå "lokale ekstrema" i stedet for "ekstrema".
med TI-nspire
Vejledende sæt 1
Indenlandsk salg
Kundebesøg
Mediemonitor
Besvarelse med GeoGebra
Datafilen mediemonitor er i Excel 2007 format.
Besvarelse med TI-nspire

Fra gammel ordning

2010 august Besvarelse
2010 maj Besvarelse
2009 august Besvarelse
2009 maj Besvarelse
2008 december Besvarelse
2008 august Besvarelse
2008 juni

Besvarelse


2007 december Besvarelse
2007august Besvarelse
2007 juni
Besvarelse

Links

Binomialkoefficienter lavet af Yang Hui (1238–1298). Dette trekantsdiagram kaldes også Pascals trekant efter Pascal (1653). Denne metode til at beregne binomialkoefficienter har dog være kendt allerede 2. århundrede før vor tidsregning.
Eksamensregler for mundtlig eksamen.
Eksamensregler for skriftlig eksamen.
FollowYou Vejledning til Niels Brocks printersystem.
GeoGebra Undervisningen vil tage udgangspunkt i brug af dette CAS-program.
MatematikFessor Hjemmeside, hvor hele folkeskolens pensum er gennemgået og med masser af interaktive opgaver.
PDF-Creator Dette program opretter en virtuel printer til en windows-computer. Hvis du udskriver til denne printer, vil der blive dannet en fil i PDF-format.
PDF-Merge Denne hjemmeside indeholder en funktion, som kan kombinere et antal PDF-filer til en enkelt PDF-fil. Man behøver ikke at installere noget på sin egen computer.
Peters undervisningsside Side hvor jeg opbevarer diverse filer og links af relevans for min undervisningsvirksomhed.
Undervisningsbeskrivelse
Wolfram Alpha Speciel søgemaskine, hvor man kan indtaste spørgsmål.